Накази

Наказ

Від 31 серпня 2017 року   № 75

«Про організацію методичної
роботи з педагогічними кадрами
в 2017-2018 навчальному році»

З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками училища для підвищення рівня методичної роботи

НАКАЗУЮ:

1.Розпочати роботу педагогічного колективу над науково-методичною темою: «Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як удосконалення навчально-виробничого та виховного процесу».
2.Методисту Коваль Світлані Вікторівні:
2.1. Організувати роботу методичного кабінету та налагодити систему методичної роботи з педагогічними кадрами.
2.2.Визначити основні напрями роботи методичного кабінету:
— підвищення педагогічної майстерності викладачів через оптимальну структуру науково-методичної роботи;
— надання методичної допомоги педагогічним працівникам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом;
— впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення освітнього процесу закладу;
— модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, методичними розробками;
— поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України з педагогічними працівниками.
3. Затвердити таку мережу методичної роботи:

3.1. Колективна:
Науково- теоретичний семінар;
Психолого-педагогічний семінар ;
Семінар-практикум;
Круглий стіл;
Місячник методичної роботи;
Конкурс професійної майстерності;
Майстер-клас;
Конкурс кабінетів, майстерень;
Конкурс на кращу методичну комісію;
Педагогічні читання;
Педагогічні виставки

3.2. Групова:
Методичні комісії;
Методично-оперативні наради;
Школа передового педагогічного та виробничого досвіду;
Школа майстра виробничого навчання;

 

3.3. Індивідуальна:
Діагностика
Самоосвіта викладачів, майстрів в/н.
Самостійна роботи викладачів, майстрів в/н над методичною темою;
Консультаційний пункт;
Стажування;
Робота з викладачами та майстрами в/н, що атестуються.

4. Провести роботу по коригуванню навчальних програм згідно змін у навчальних планах, за державними стандартами та загально-освітніх дисциплін
Термін: до 01 жовтня 2017 року.
Відповідальний: Кляцький Микола Олександрович, заступник директора з НВР, голови МК.

5. Продовжити роботу над КМЗ професій.

6. Продовжити надання практичної допомоги в розробці нових програм, методик на основі використання інноваційних технологій навчання.
Термін: протягом року
Відповідальний: методист.

7. Розробити план роботи методичного кабінету, колективної, групової, індивідуальної форм роботи.
Термін: до 15 вересня 2017 року
Відповідальний: методист, голови МК.
8. Всім головам методичних комісій спланувати роботу МК на 2017-2018 навчальний рік.
Термін: до 15 вересня 2017 року
Продовжити роботу по формуванню професійного портфоліо членів комісії.

9. Практичному психологу Мойсеєнко Оксані Вікторівні:
— організувати роботу психолого-педагогічного семінару з педагогічними працівниками училища;
— спланувати роботу з класними керівниками та майстрами виробничого навчання з питань психології учнівського колективу.

10. Заступникам директора з НВР Кляцькому Миколі Олександровичу, з НВих.Р Романюк Ніні Дмитрівні, методисту Коваль Світлані Вікторівні, старшому майстру Вдовиченку Валерію Михайловичу створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.

11.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о.директора                                                                       Ю.І. Бенюх

 

 

 

Наказ

від 1 вересня 2017р. №78

Про організацію роботи з
обдарованими та здібними учнями
професійно-технічного училища№42
на 2017-2018 навчальний рік.

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, сприяння розвитку її таланту, духовно-емоційних і розумових з здібностей, на виконання заходів відділу освіти та НМЦ ПТО по роботі з обдарованою молоддю на 2017-2018 навчальний рік, спрямованих на пошук , навчання , виховання і розвиток обдарованих дітей та учнівської молоді, з метою поліпшення роботи з обдарованими учнями та згідно річного плану роботи училища
НАКАЗУЮ:
І.Адміністрації училища:
До 30 вересня 2017 року проаналізувати стан роботи з обдарованими та здібними учнями.
До 1 жовтня 2017 року спланувати роботу з обдарованими та здібними учнями училища і розробити конкретні заходи щодо її поліпшення на 2017-2018н.р.
Розробити до 1 листопада 2017 року комплекс науково- методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій по роботі зі здібними та обдарованими учнями на 2017-2018 н.р.
Постійно вивчати педагогічну майстерність педагогів, забезпечувати умови для їх самостійної діяльності , підвищення їх загальнокультурного та професійного рівня.
Забезпечувати участь обдарованих та здібних учнів училища у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях тощо.
Тримати на постійному контролі роботу предметних та спортивних гуртків.
На засіданнях педагогічної ради училища та методичних комісіях заслуховувати звіти педагогів про роботу з обдарованими учнями.
Проаналізувати на засіданні методичної ради питання про ефективність організації роботи зі здібними учнями училища (червень 2018 р.)
Удосконалювати роботу психологічної служби училища для створення психологічної програми для виявлення здібних та обдарованих учнів та роботі з ними.
Призначити координатором по роботі з обдарованими та здібними учнями заст. директора з НВих.Р Романюк Н.Д.
ІІ.Педагогам:
1)Створювати максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів.
2)Впроваджувати прогресивні технології навчання.
3) Розробити індивідуальні плани роботи зі здібними та обдарованими учнями (вересень-жовтень 2017 року).
4)Формувати в учнів потреби до самоосвіти, до творчості.
5)Надати можливість учням реалізувати власні творчі ідеї під час науково-дослідницької роботи та під час захисту творчої роботи при проведенні ДКА.
6)Організувати роботу предметних гуртків для задоволення пізнавальних інтересів учнів.
7)Здійснювати диференційний підхід на уроках, використовуючи творчі завдання для обдарованих та здібних учнів.
8)Проводити консультації для здібних учнів з метою підготовки їх до участі у ЗНО.
ІІІ.Головам методичних комісій:
1)Розробляти і впроваджувати методичні матеріали по організації роботи зі здібними учнями.
2)Узагальнювати матеріали передового педагогічного досвіду роботи з обдарованими та здібними учнями.
3)Забезпечувати науково-пошукову діяльність та виконання дипломних робіт у вигляді творчої роботи.
4)Організовувати підготовку учнів до олімпіад, конкурсів.
5)Розробляти та запроваджувати нові педагогічні технології оптимізації та інтенсифікації навчання, опрацьовувати відповідні матеріали на засіданнях МК.
6)Проводити в училищі предметні декади, тижні професій, до яких залучати обдарованих та здібних учнів.
7)Поширювати досвід педагогів училища, які мають успіхи в роботі з обдарованими учнями.
ІV.Психологу:
1)Досліджувати взаємовідносини у групі, училищі за допомогою психології.
2)Проводити корекційні заняття з учнями.
3)Досліджувати розумовий, емоційний та інтелектуальний розвиток обдарованих та здібних учнів.
4)Організувати тестування груп з метою визначення лідерів , мікрогруп (вересень-жовтень 2017р.)
5)Проводити консультації для батьків та семінари і тренінги для педагогів з проблем виявлення здібностей та їх розвитку,
6)Організувати роботу з педагогами та вихователями гуртожитку по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.
7)Забезпечити постійну психологічну підготовку медпрацівників училища до роботи з обдарованими учнями.
VІ. Контроль за виконанням данного наказу залишити за Заст.директора з НВих.Р Романюк Н.Д.
VІІ.Ознайомити з данним наказом усіх педагогічних працівників училища.

В.о.директора                                                                                Ю.І. Бенюх

 

 

 

Наказ
Від 1 вересня 2017р. №79

Про проведення І (училищного) етапу
Всеукраїнських учнівських
Олімпіад з навчальних предметів
У 2017-2018 навчальному році

Відповідно до п.6 Положення про департамент освіти, науки та молоді, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07.05.2013 № 136-р та Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади із спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011р. № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014р. №918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році»
Н А К А З У Ю:
Провести І (училищний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у жовтні 2017 року.
Головам методичних комісій , викладачам з базових дисциплін підготовити завдання для проведення І етапу учнівських олімпіад.
Методисту училища забезпечити організацію та проведення І етапу Олімпіад в училищі. Надіслати заявку на участь у ІІ етапі до районного відділу освіти Баштанської райдержадміністрації не пізніше 01.11.2017 р .
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора ПТУ № 42:                                                                                                       Ю.І. Бенюх