Документи для вступу

Документи, які необхідно надати при вступі учня до ПТНЗ

  1. Особиста заява вступника;
  2. Документ про освіту в оригіналі;
  3. Шість фотокарток 3х4;
  4. Медична довідка за формою 086-У з заключним рішенням медичної комісії;
  5. Медична довідка 063;
  6. Паспорт для осіб, якідосягли 16-ти річного віку (ксерокопія);
  7. Свідоцтво про народження для дітей до 16-то років;
  8. Ідентифікаційний код (ксерокопія);
  9. Для дітей з фізичними або розумовими вадами — довідка лікарської консультаційної комісії про професійну придатність за обраною прфесією;
  10. Додатково: пакет документів, що свідчать про статус дитини.