Звіт директора

 

Звіт

 директора професійно-технічного училища №42
про виконану роботу у 2022-2023 н. р.

 

   

       В  2022-2023 навчальному році у Професійно — технічному училищі №42 забезпечувалась реалізація права громадян на  здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти .  В училищі здійснювалась підготовка робітників відповідного рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти.

У своїй діяльності училище керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, рішеннями Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, яке є його засновником, а також Статутом училища. Організація освітнього процесу в Професійно — технічному училищі №42 здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30.05.2006р. № 419.

Училище надає освітні послуги відповідно до ліцензії АВ № 159648 від 29.06.2006 р.

Протягом звітного періоду наші зусилля були спрямовані на удосконалення навчально – виробничого процесу, покращення навчально-матеріальної бази, стимулювання учасників освітнього процесу до творчої активності, реалізації своїх професійних інтересів і можливостей, створення належних умов для навчання, праці та відпочинку учнів та працівників.

2022 рік поставив перед колективом нові виклики — діяльність закладу в умовах воєнного стану. Педагогічний колектив організував освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, завдяки вже напрацьованій системі роботи. В 2022-2023 навчальному році навчання в училищі відбувалося в різних формах: очній, змішаній та дистанційній до якої довелося перейти з введенням воєнного стану в Україні.

Як директор училища, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувався Статутом училища, колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу керівника ПТНЗ.

 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася з 7-ми професій , 4 з яких – інтегровані , у відповідності з наявною навчально-матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітниках .

В Професійно — технічному училищі №42  здійснювалась підготовка кваліфікованих робітників за такими професіями :

— « Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1» «А2» «В1» ) . Водій автотранспортних засобів ( категорії «С1» )»

— «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1. );

— «Водій автотранспортних засобів ( категорії «С1» )»

— «Кухар . Офіціант»;

— « Плодоовочівник. Озеленювач.»

— «Плодоовочівник».

— «Швачка . Вишивальник.»

За  2022-2023 н. р.  державне замовлення виконано на 100%.

Наповнюваність груп по Професійно-технічному училищу №42 станом на   2022 -2023 року.

№ з/п Назва професії Курс Номер групи Кількість учнів
1 Тракторист – машиніст сільськогосподарського  виробництва кат. «А1,А2, В1, ». Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорія «С1» 2 211 25
2 Кухар. Офіціант. 2 221 30
3 Плодоовочівник. Озеленювач. 2 231 30
4 Швачка. Вишивальник. 1 142 25
5 Тракторист – машиніст сільськогосподарського  виробництва кат. «А1,А2, В1, ». Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорія «С1» 3 310 25
6 Кухар. Офіціант. 3 320 27
7 Тракторист – машиніст сільськогосподарського  виробництва кат. «А1,А2, В1, ». Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорія «С1» 1 112 30
8 Кухар. Офіціант. 1 122 30
9 Тракторист – машиніст сільськогосподарського  виробництва кат. «А1» 1 12 Т 25
10 Водій автотранспортних засобів категорія «С1» 1 12 С 25
11 Плодоовочівник 1 32 25
12 Плодоовочівник. Озеленювач. 1 132 30
13 Тракторист – машиніст сільськогосподарського  виробництва кат. «А1,А2, В1, ». Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорія «С1» 3 319 27
14 Кухар. Офіціант. 4 329 30
15 Тракторист – машиніст сільськогосподарського  виробництва кат. «А1» 1 11Т 28
ВСЬОГО: 412

 

Навчально-виробничий процес в училищі здійснювався згідно з річним планом роботи Професійно – технічного  училища №42 який визначав усі напрямки діяльності навчального закладу та важливі проблеми ,  над якими працював колектив у навчальному році ,  а також відповідно до робочих навчальних планів  з підготовки кваліфікованих робітників,  погоджених з директором обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Миколаївській області  і затверджених директором Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації,   з усіх ліцензованих професій .

Виробниче навчання учні училища проходили на відповідних  до фаху базових підприємствах , з якими укладено договори ,  та на навчально-матеріальній базі училища .

Для забезпечення якісного виконання усіх завдань виробничої практики з керівниками підприємств складалися договори  про проходження виробничої практики, в яких було визначено обов’язки обох сторін. Під час виробничої практики  керівники підприємств  видали письмову виробничу характеристику кожному учню — практиканту .

ПЕРЕЛІК

підприємств, що надають робочі місця для проходження виробничого навчання, виробничої практики та працевлаштування учнями Професійно-технічного училища №42 у 2022 — 2023 навчальному році.

п/п

Назва підприємства Адреса підприємства Кількість місць
1 ЧП Ревуцький магазин «Козак» Миколаївська обл. Новобузький р-н,с. Ново полтавка в. Степова 15 2
2 Єгорвіський дитячий садок Миколаївська обл.  Баштанській р-н  с. Єгорівка 2
3 ФГ «Владам» Миколаївська обл. Жовтневий р-н  СМТ Воскресенськ 35
4 СГВК «Колос» Миколаївська обл. Баштанській р-н  с. Добре 8
5 ВАТ Баштанська сільгоспхімія Миколаївська обл. м. Баштанка 12
6 ПОСП «Красна Баштанка» Миколаївська обл. Новобузький р-н, с. Шевченкове 8
7 ПОСП «Ново полтавка» Миколаївська обл. Новобузький р-н с. Ново полтавка, вул.Леніна 7 50
8 ДАК «Хліб України» Миколаївська обл. Новобузький р-н с. Ново полтавка

вул. Мельничка, 65

30
9 ФГ «Злагода» Миколаївська обл. Новобузький р-н с. Ново полтавка,

вул. Станційна 1

16
10 ТОВ «Родючість» Миколаївська обл.  Баштанській р-н с. Новоукраїнка 7
11 КП «Шляхбуд» Миколаївська обл.  м. Баштанка

вул. Новобузька, 2

6
12 ПП. Ткаленко Миколаївська обл.  м. Новий Буг

Шкільна, 11

8
13 ПП. Божко Миколаївська обл. м. Баштанка         вул. Промислова 11
14 ФГ «Пікуль А.А.» Миколаївська обл.  м. Баштанка 4
15 ПОСП «Золота нива» Миколаївська обл.  Новобузький р-н, с. Ново полтавка 12
16 ДП ТОВ «Агентство Лекс» фірма «Томіг — Центр» Миколаївська обл. м. Новий Буг вул. Куйбишева, 34 16
17 ДНЗ «Калинка» Миколаївська обл. с. Мішково Погорілове, вул. Свердлова, 1А 25
18 ССТ «Горожанське» Миколаївська обл.  Новобузький р-н с. Петрівка 2
19 ООО «Гурман» Миколаївська обл.  Баштанській р-н с. Горожани 4
20 Червонобаштанська ДНЗ Миколаївська обл.   Новобузький р-н с. Краснабаштанка 4
21 Кафе «Любаша» м. Миколаїв вул.. Корабелів, 21 3
22 Фермерське господарство «Бліц» Миколаївська обл.   м. Баштанка вул. Полтавська, 14 2
23 ТОВ СП «Нібулон» Миколаївська обл.  Баштанській р-н с. Добре 8
24 СТОВ «Дружба» Миколаївська обл.  Баштанській р-н с. Плющівка 8
25 Новобузький виправний центр №103 Миколаївська обл. Новобузький р-н с. Богомази 7
26 Горожанський психоневрологічний центр Миколаївська обл. Новобузький р-н, с. Горожани 2
27 Старогорожанська ЗОШ Миколаївська обл. Баштанський р-н с. Старогорожене 2
28 ФГ «Колодій» Миколаївська обл.  м. Новий Буг

вул. Чапаєва, 14

2
29 ПП. Трибрат Миколаївська обл.  м. Баштанка

 

9
30 ФГ Барвінок Миколаївська обл. Жовтневий р-н с. Михайло — Ларине 2
31 Приватне сільськогосподарське підприємство «Анастасія» Миколаївська область Веселинівський р-н. смт Веселинове вул. Перемоги 23 3
32 Фермерське господарство «Каспій» Миколаївська область Баштанський р-н с. Лоцкино вул. 3

 

Організацію уроків теоретичного, виробничого навчання, виробничої практики було сплановано з урахуванням вимог охорони праці –  36 годин на тиждень. У разі необхідності заступниками директора з навчально-виробничої та  навчальної роботи робилися заміни уроків з метою збереження структури навчального процесу. Усі заміни фіксувалися у журналі замін уроків.

Перед початком кожного навчального року в училищі було видано наказ «Про організацію навчально-виховного процесу в навчальному році», в якому визначено :

—          режим роботи училища ;

—         педагогічне навантаження на викладачів ;

—         керівництво навчальних груп;

—         персональний склад і керівники предметних методичних комісій;

—         персональний склад педагогічної ради ;

—         завідуючі навчальними  кабінетами, лабораторіями, майстернями;

—          педагогічний стаж викладачів і майстрів виробничого навчання.

Навчально-виробнича діяльності в училищі здійснюється за розробленими поурочно-тематичними планами, переліком навчально-виробничих робіт, планами уроків, програмами виробничої практики на робочих місцях, які відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм.

Основою теоретичного навчання в училищі є озброєння учнів системою знань, необхідних для глибокого і повного опанування професіями.

Виробниче навчання передбачає підготовку учнів до безпосереднього здійснення трудових процесів.

Заняття, виробнича практика, поетапні кваліфікаційні атестації та державна кваліфікаційна атестація проводяться згідно з графіком навчально-виробничого процесу та розкладом занять.

Педагогічний колектив широко впроваджує інтерактивні методи та інноваційні технологій навчання, використовує новітні комп’ютерні технології, технічні засоби навчання тощо.

Професійна підготовка здійснюється на основі державних стандартів за новими та сучасним технологіями.

 

 

 

Код професії

 

 

Найменування професії

 

 

Випуск

 

 

Працевлаштовано

7233

8331

8322

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії«А1» «А2» «В1»)

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

24 19
5122

5123

Кухар

Офіціант

28 23
8331

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії«А1» «А2» «В1») 27 23
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія  «С1») 29 24
7436

8263

Швачка

Вишивальник

27 22
6111

6113

Плодоовочівник

Озеленювач

24 20
6111 Плодоовочівник 25 20
184 156

 

Проведено моніторинги працевлаштування та закріплення випускників, розвитку професійно-технічної освіти, анкетування роботодавців. У зв’язку з дією воєнного стану в державі і, як наслідок, спаду в економіці, рівень працевлаштування випускників теж дещо знизився.

 

При проведенні теоретичної підготовки викладачі і майстри виробничого навчання проводили різні типи уроку:  звичайні комбіновані уроки, уроки-лекції, семінари, уроки лабораторно-практичних робіт , консультації, індивідуальні заняття та інші форми організації теоретичного навчання.

В 2022-2023 навчальному році освітній процес в училищі здійснювався в очному, змішаному та дистанційному форматі, в залежності від ситуації в країні. Для підтримки освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання було обрано платформу https://classroom.google. На платформі було створено класи для всіх груп через які всі викладачі мали змогу проводити заняття.

Також педагоги використовували різні форми дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу (Zoom, Viber, Skype, Telegram, Messenger), різноманітні інтернет-ресурси для пояснення нового матеріалу (відео-уроки з освітніх каналів Youtube та проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», EdEra, vseosvita.ua, learningapps.org та ін.) та опитування (додаток Google Forms, Online Test Pad, Naurok та ін.).

Протягом звітного періоду удосконалювалися паспорта комплексно-методичного забезпечення з усіх професій і предметів, розроблялася документація до Робочих навчальних планів.

На кожну навчальну  групу було заведено журнали обліку теоретичного та виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі і майстри виробничого навчання здійснювали облік успішності, поведінки учнів, відвідування ними уроків та виконання навчальних програм.   Знання, уміння та навички учнів оцінювалися за 12-ти бальною системою.  Записи в  журналах відповідали поурочно-тематичним планам з усіх  предметів навчання. Якість їх ведення і повнота виконання робочих навчальних планів і програм перевірялися директором та  заступниками директора з навчально-виробничої роботи та навчально-виховної роботи .

Для визначення рівня навчальних досягнень учнів в училищі проводився внутрішній контроль за навчально-виробничим процесом, який проводився згідно з робочими навчальними планами:

—         поточний контроль, який включає поурочне опитування учнів, контрольні та перевірочні роботи;

—         тематичний контроль (тематичне оцінювання учнів);

—         проміжний контроль (семестрове та річне оцінювання, поетапна кваліфікаційна атестація);

—         вихідний контроль (державна кваліфікаційна атестація) .

З метою виявлення рівня знань учнів 1-го курсу, які вступили на навчання до училища , у вересні проводилися перевірочні контрольні роботи («нульовий зріз знань») із загальноосвітніх  дисциплін.  Аналіз робіт показав,  що більшість учнів , які вступили на навчання до училища у 2022-2023 навчальному році ,  мають низький рівень знань із загальноосвітньої підготовки. Тому наказом директора  було визначено заходи для підвищення рівня знань учнів 1-го курсу.

Контроль навчально-виробничої роботи викладачів в училищі здійснював директор  та його заступники.  Було складено графік проведення директорських контрольних робіт. Результати директорських контрольних робіт показали незначну розбіжність із результатами семестрового оцінювання.   Але й показали , що серед учнів майже з усіх професій існує незначний відсоток початкового рівня знань з професійної  підготовки.

Велику  увагу  директор  приділяє  методичному  зростанню  педагогічного     колективу.  Протягом року було організовано методичну роботу з педагогічними працівниками.  Вона проводилась за планом методичної роботи на рік.

В училищі систематично проводяться   педагогічні читання,  інструктивно-методичні  наради з педагогічними працівниками на різні тематики. В училищі постійно проводяться  відкриті уроки, відкриті виховні години, предметні тижні та декади професійної майстерності. Під керівництвом директора проводились засідання  Педагогічної  ради училища , згідно плану , на яких було розглянуто актуальні питання роботи навчального закладу.  Кожного понеділка проводилась нарада  з адміністрацією училища,  на якій ставилися завдання по виконанню плану роботи  училища  на тиждень.

Проводились семінари , круглий стіл з питань удосконалення навчально-виховного процесу, майстер-класи; кожен з викладачів проводив  індивідуальну методичну роботу: працювали над методичними розробками , проводили відкриті уроки, проводили самоосвітню роботу.

Педагогічні працівники  ПТУ №42 брали активну участь у засіданнях обласних методичних секцій, які проводив навчально-методичний центр ПТО в Миколаївській області.

Протягом 2022 – 2023 навчального року адміністрацією училища було направлено на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які успішно пройшли їх в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти.  Крім того, атестаційною комісією училища було атестовано всіх педагогічних працівників  у черговому порядку, згідно графіку проведення атестації педагогічних працівників. Таким чином,  план підвищення кваліфікації  та атестації педагогічних робітників  за 2022-2023 навчальний рік виконано.

Виховна робота в училищі проводилася відповідно до «Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української  державності», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти» та річного плану роботи на навчальний рік. Виховну роботу було сплановано  в учнівських групах  керівництвом навчальних груп на основі річного плану. Усі заходи виховної роботи в навчальних групах , в тому числі і індивідуальну роботу з учнями,  класні керівники та майстри виробничого навчання планували та фіксували у журналах  обліку виховної роботи  класного керівника .

Виховна робота була  зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу  кожного виховного заходу  в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялась  морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед  молоді, проводилася індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.

У 2022-2023 навчальному році  працювала Рада з профілактики правопорушень серед учнів училища. Протягом звітного періоду було проведено засідання, згідно плану , на яких розглядалися питання пропусків учнями занять без поважних причин та низьку успішність учнів , порушення ними дисципліни на уроках та в позаурочний час. Для кожного конкретного випадку визначалися напрямки роботи  і заходи профілактики правопорушень. Напрацьовано  певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання. В навчальному закладі створено органи учнівського  самоврядування, батьківський комітет.

Розроблено спільні заходи щодо профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної міліції  та службою у правах неповнолітніх . Проводилася профілактична виховна робота з учнями ,які потребують особливої уваги та батьками, які ухилялись від виховання своїх дітей. Налагоджено тісну співпрацю з службою у справах сім’ї та молоді, постійно проводяться зустрічі з представниками відповідних служб і медичними працівниками .

На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Тому відповідно до рішення педагогічної ради було впроваджено ведення екрану відвідування  уроків теоретичного та виробничого навчання погодинно викладачами і майстрами виробничого навчання,  що дало об`єктивну картину пропусків.

Визначаючи навчальні проблеми  виховної роботи з учнями  слід зазначити, що виховання здійснюється  як у навчальній, так і у поза навчальній  діяльності. Так, засвоєння у процесі навчання певної кількості знань, умінь і навичок сприяє формуванню в учнів світоглядних понять переконань, дозволяє      оволодіти надбаннями культури, нормами і правилами поведінки.

Більш складною є поза навчальна виховна робота.  Відомо,  що основне її призначення – це створення  умов для вільного розвитку  особистості,  виявлення й активізації її творчих здібностей, розвитку і вдосконалення розумових, фізичних, моральних, естетичних якостей. Для цього в нашому училищі  протягом звітного періоду організовано роботу гуртків, спортивних секцій та клубів за інтересами.

Для проведення  повноцінного дозвілля в училищі регулярно відбуваються  масові заходи, святкові та урочисті лінійки («День знань», «День учителя», «День Збройних Сил України», «День захисника України», «День матері» тощо), виступи художньої самодіяльності, зустрічі з ветеранами війни та праці,  тематичні вечори, тижні предметів, вікторини, спортивні змагання «Козацькі розваги» тощо.

У рамках предметних тижнів проводились конкурси для учнів з метою підтримки духу змагання, популяризації здорового способу життя, а саме:

—        «Нумо, хлопці»; « Нащадки славних козаків»;

—        «Молодь обирає здоров’я»; « Здоровим бути модно»;

—        конкурси на кращого знавця навчальних предметів;

—        конкурси професійної майстерності і т.д.

За результатами конкурсів видавалися накази директора училища і визначалися переможці, яких нагороджено подяками та грамотами.

Велика увага приділяється формуванню в учнів загальнолюдських духовно-моральних цінностей, основними напрямками якого є виховання таких якостей, як людяність, ввічливість, скромність, тактовність,  дисциплінованість.

У грудні 2022 року члени учнівської ради організували учнів училища  до активної участі у благодійній акції «Серце до серця», в результаті чого зібрали певну суму коштів .  Всі гроші,  зібрані під час акції передані дітям з функціональними обмеженнями в центр соціальної реабілітації для дітей інвалідів, також  протягом 2022-2023навчального року  учні училища разом з класними керівниками та майстрами виробничого навчання брали активну участь у акції  «Допоможемо нашим захисникам».

Значна увага приділяється патріотичному, екологічному, художньо-естетичному вихованню учнів.  Протягом навчального року  було проведено низку заходів , присвячених  Дню народження  Т.Г. Шевченка .

Регулярно проводились з учнями училища та педагогічними працівниками тренінги та навчання стосовно «Дії під час надзвичайної ситуації та при сигналу «Повітряна тривога»».

Згідно Закону України «Про професійно – технічну освіту» від 11.09.2003, Закону України «Про охорону дитинства» від 21.04.01 право на соціальний захист у училищі мають інваліди, діти – сироти, діти, що залишилися без батьківського піклування.

Здійснюється відповідна робота щодо соціального захисту підлітків, дотримання їх прав і свобод, проводиться комплексна профорієнтаційна робота з дітьми, які потребують соціального захисту .

За звітний період навчалось 6 учнів пільгового контингенту – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з якими проводилася постійно індивідуальна робота, здійснювався соціально-психологічний супровід.

Згідно з законодавством діти – сироти перебувають на повному державному утриманні та забезпечуються цільовим фінансуванням. Діти – сироти забезпечуються гуртожитком, навчальною літератури, одягом, взуттям, згідно встановлених нормативів та безкоштовним харчуванням. Постійно проходять медогляди, при потребі беруться на диспансерний огляд, забезпечуються безкоштовним лікуванням.

Випускникам училища зі складу дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після закінчення навчального закладу, при подальшому працевлаштуванні та навчанні, згідно до п.п 4,5, п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського виховання» від 05.04.1994 року №226 виплачується одноразова грошова допомога та компенсація на придбання одягу та взуття, навчальних посібників.

Створено всі умови проживання і навчання для дітей, що потребують соціального захисту.

 

Освітній заклад фінансується на нормативній основі за рахунок коштів обласного бюджету та власних надходжень.

Освітній заклад є неприбутковою організацією.

Державні кошти в ліцеї використовуються відповідно до Закону України «Про державний бюджет» за такими напрямами:

  1. Виплата заробітної плати працівникам.
  2. Виплата стипендій учням.
  3. Оплата комунальних послуг.
  4. Видатки на утримання обладнання, ремонт майна, придбання нових необоротних активів, а також на господарську діяльність закладу.

Дирекцією ПТУ №42 вживалися заходи щодо забезпечення у 2022-2023 навчальному  році високоефективного і стійкого фінансово-економічного стану.

У результаті фінансовий план у 2022-2023 навчальному році році виконано за всіма показниками. Сформований бюджет забезпечив фінансування пріоритетних напрямів  діяльності училища.

Під особливою увагою знаходились питання розвитку та поліпшення умов для проведення навчального процесу, стимулювання праці співробітників, навчання та виховання учнів. Протягом року своєчасно та у повному обсязі здійснювались соціальні  виплати, підвищення заробітної плати та стипендій відповідно до рішень Уряду.

Дотримання чинного законодавства у фінансово-господарській діяльності підтверджено прийняттям без зауважень річного фінансового звіту Міністерством освіти і науки України,  Держказначейством України.

 Складання кошторису, визначення сум витрат за видами видатків здійснюється згідно з нормативними документами. Впродовж звітного періоду відповідно до училище було забезпечено бюджетними видатками захищених статей кошторису.

Показники Надійшло Витрачено %
2022року 15784,3тис.грн. 15784,3тис.грн. 100
2023 року 19570,6тис.грн. 19570,6тис.грн. 100

 

Бюджетні кошти були витрачені за цільовим призначенням та в межах сум, затверджених кошторисом.

В межах затвердженого фонду заробітної плати, нормативів чисельності працівників, своєчасно розроблявся штатний розпис, який затверджувався в установленому порядку. Заробітна плата виплачується своєчасно і нараховується згідно затверджених кошторисів і штатного розкладу. В училищі відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати, стипендії та комунальних послугах, немає дебіторської та кредиторської заборгованості.

Надходження та використання коштів спеціального фонду та благодійних внесків відповідає статутній діяльності освітнього закладу.

До спеціального фонду надійшли кошти відповідно до показників таблиці, які використано на реалізацію заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій статутної діяльності училища.

Показники Надійшло Витрачено
2022року 1978тис.грн. 1727,9тис.грн.
2023 року 3324,4тис.грн. 2803,1тис.грн.

Ще одним джерелом фінансування є благодійний фонд. Благодійних внесків в натуральній та грошових коштах надійшло відповідно до показників таблиці та витрачено на забезпечення життєдіяльності училища.

Показники Надійшло Витрачено
2022року
2023 року 348тис.грн. 348тис.грн.

Проводиться відповідна робота з питань збереження і утримання державного майна, основних засобів і матеріальних цінностей, розвитку та зміцненню навчально-матеріальної бази, покращення умов для проведення навчального процесу.

Розвиток навчально-матеріальної бази училища

Роки Об’єкти для проведення робіт Оновлення матеріально технічної бази училища Загальна сума,

тис.грн.

в т.ч. кошти спецфонду, тис.грн.
2022 Поточний ремонт 1 та 2 поверху гуртожитку штукатурення стін цементним розчином;

шпаклювання стін та стелі;

влаштування підлоги бетонною стяжкою;

встановлення дверей;

встановлення метало пластикових вікон

62,3 62,3
Поточний ремонт кімнат в гуртожитку облаштування стін шпаклівкою та шпалерами;

покраска підлоги.

5 5
Придбання в їдальню холодильник 18 18
Ремонт їдальні Встановлення метало пластикових вікон;

облаштування стелі плитами підвісної стелі Армстронг.

82 82
Ремонт актового залу штукатурення стін цементним розчином;

шпаклювання стін та стелі;

влаштування підлоги бетонною стяжкою;

встановлення дверей;

встановлення метало пластикових вікон;

облаштування стелі плитами підвісної стелі Армстронг;

влаштування підлоги лінолеумом

87 87
Ремонт навчальних кабінетів облаштування стін шпатлівкою та шпалерами;

встановлення дверей;

встановлення метало пластикових вікон;

облаштування стелі плитами підвісної стелі Армстронг;

80 80
Придбання меблів на навчальних класів парти учнівські 30 шт., стільці учнівські 60 шт., стіл ддя вчителя 2 шт. 49,9 49,9
Ремонт коридору на другому поверсі навчального корпусу штукатурення стін цементним розчином;

встановлення дверей;

встановлення метало пластикових вікон;

покраска підлоги та стін

26,8 26,8
2023 Поточний ремонт 1 та 2 поверху гуртожитку штукатурення стін цементним розчином;

покраска підлоги та стін;

заміна електромережі

21 21
Поточний ремонт кімнат в гуртожитку облаштування стін шпаклівкою та шпалерами;

покраска підлоги.

6,7 6,7
Ремонт навчальних кабінетів облаштування стін шпатлівкою та шпалерами;

встановлення дверей;

встановлення метало пластикових вікон;

облаштування стелі плитами підвісної стелі Армстронг;

65 65
Ремонт навчальної лабораторії «Трактори» штукатурення стін цементним розчином;

покраска стін та стелі;

заміна електромережі

14,3 14,3
Ремонт душової кімнати гуртожитку заміна водо-каналізаційної мережі, заміна вмивальників, туалету, душу. 29,8 29,8

 

Протягом звітного періоду за рахунок спеціального фонду бюджету було відремонтовано трактори: Т-25; Т-16; Т-150 в кількості  2 шт., навчальні автомобілі ГАЗ-53 в кількості 2 шт.

Також:

—   придбали новий інвентар в спортзал ;

— закуплено нові стенди в кабінети : фізики; історії; хімії та біології; математики; української мови та літератури; зарубіжної літератури; англійської мови; методичний кабінет;

— закуплено інформаційні стенди : державна символіка України; розклад уроків; готуємося до ЗНО та ДПА; інформація; карта України;

 

Завдання на наступний рік.

—         підвищення якості та пошук  нових форм проведення профорієнтаційної роботи серед школярів Баштанського та Новобузького районів;

—         удосконалення навчально-виробничого і виховного процесів з орієнтацією на модель випускника ПТНЗ, що відповідає державним стандартам,   вимогам замовників робітничих кадрів та ринку праці;

—         тісно співпрацювати із замовниками кадрів на основі двосторонніх трудових договорів з метою забезпечення учнів базами для проходження    виробничої практики та  100%-го працевлаштування;

—         підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом упровадження сучасних освітніх та виробничих технологій у навчальний процес;

—         удосконалення роботи щодо збереження перехідного контингенту учнів 1-го та 2-го курсів та попередження пропусків занять учнями без    поважних причин;

—         продовжити і надалі роботу над удосконаленням навчально-матеріальної бази училища з усіх професій  та    предметів навчання;

—         продовжувати вивчати ринок праці з метою кращої обізнаності з предметами ринку праці нашого регіону і відкриття нових інтегрованих    професій;

—         провести поточний ремонт приміщень;

—         провести капітальний ремонт даху над учбовим корпусом ;

—         придбати на навчальне господарство нову сівалку зернову.

У  полі зору директора постійно знаходились питання матеріальної  і моральної  підтримки  працівників  та  учнів.  В колективі створений творчий,   дружній,   доброзичливий  морально-психологічний   клімат.